તા.૪ જૂનથી પાલનપુર આર.ટી.ઓ. કચેરીનું કામકાજ શરૂ થશે

SHARE:

-ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ ટેસ્ટ ટ્રેક સવારે-૯.૦૦ થી સાંજે ૦૬.૩૦ સુધી ચાલુ રહેશે

-કોરોના મહામારીને લીધે કારણ વગર આવવાનું ટાળવું.તમામ પ્રકારની ઇન્ક્વાયરી માટે ટેલીફોન નંબર ૦૨૭૪૨-૨૬૨૩૩૫ પર સંપર્ક કરી શકાશે

ભારત સરકારશ્રીના આદેશ અને ગુજરાત સરકારશ્રીના જાહેરનામાં અને પરિપત્ર અંતર્ગત પાલનપુર આરટીઓ કચેરીનું કામકાજ તા.૦૪/૦૬/૨૦૨૦નાં રોજથી શરૂ કરવાની છે. લોકડાઉન પૂર્ણ થયા બાદ લોકોની સલામતી જળવાય અને આરટીઓની સેવાઓ સરળતાથી ઉપલબ્ધ થાય તે માટે માર્ગદર્શક સુચનાઓનું પાલન કરવા મોટરીંગ પબ્લિકને અનુરોધ કરવામાં આવે છે. જે અંતર્ગત જે વાહન અને લાઈસન્સ સંબધિત કામગીરી માટે ઓનલાઈન અપોઈન્ટમેન્ટ પદ્ધતિ ફરજીયાત કરવામાં આવી છે. જેથી લાયસન્સ માટેની કામગીરી અંતર્ગત જે અરજદારોની અપોઈન્ટમેન્ટ ૨૧/૦૩/૨૦૨૦ થી ૦૩/૦૬/૨૦૨૦ દરમિયાન હતી તેઓએ ફરીથી ઓનલાઈન અપોઈન્ટમેન્ટ લેવાની રહેશે. વધુમાં મોટરીંગ પબ્લિકને જણાવવાનુ કે જે અરજદારોનાં કાચા  લાયસન્સની સમયમર્યાદા તા.૨૧/૦૩/૨૦૨૦ થી તા.૩૧/૦૭/૨૦૨૦ વચ્ચે પુર્ણ થયેલ હોય કે થવામાં હોય તેવા અરજદારો તા.૩૧/૦૭/૨૦૨૦ સુધી ડ્રાયવીંગ લાયસન્સ ટેસ્ટ આપી શકશે. જેના માટે કોઈ વધારાની ફી ભરવાની રહેશે નહી.
આ ઉપરાંત હાલ ફેસલેસ પદ્ધતિથી કેટલિક સેવાઓ મેળવવાનું અમલમાં હોઈ, ત્યારે જે તે સેવા અરજદાર ઘરબેઠા મેળવે તે ઈચ્છનીય છે. આ સેવાઓ મેળવવા અરજદારોએ રૂબરૂ આવવુ જરૂરી નથી. પરંતુ ખાસ કિસ્સામાં કચેરીએ રૂબરૂ જવાનો પ્રશ્ન થાય તો ઓનલાઈન અપોઈન્ટમેન્ટ લઈને આવાનું રહેશે. આંતર રાજય વાહન માલિકી તબદીલ, આર.સી. કેન્સલ, ડીએ, પરત થયેલ લાયસન્સ અને આર.સી. બુક પરત મેળવવા માટે ઓનલાઈન વિકલ્પ ઉપલબ્ધ ન હોઈ એપોઈન્ટમેન્ટ લેવાની રહેશે નહી.
કોરોના મહામારીને ધ્યાને લેતાં અરજદારે આરટીઓ કચેરી પરિસરમાં એપોઇન્ટમેન્ટના ૧૫ મિનિટ અગાઉ અને અપોઈન્ટમેન્ટ લેટર હાર્ડકોપીમાં કે સોફ્ટકોપીમાં રજૂ કરીને જ પ્રવેશ મેળવી શકશે. એપોઈમેન્ટ સમયના ૧૫ મિનિટ અગાઉ જ પ્રવેશ મળશે જેની સર્વે ખાસ નોંધ લેવી. જેથી એપોઇન્ટમેન્ટ સમયના વધુ સમય પહેલાથી કચેરીએ ઉપસ્થિત ન રહેવા અનુરોધ કરવામાં આવે છે. અત્રે નોંધનીય છે કે માત્ર અરજદારને જ કચેરીમાં પ્રવેશ આપવામાં આવશે જ્યારે સાથે આવનાર અન્ય કોઈ વ્યક્તિ કે વાલીને પ્રવેશ મળી શકશે નહીં. પાલનપુર આરટીઓ ખાતે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ ટેસ્ટ ટ્રેક સવારના ૦૯.૦૦ થી સાંજે ૦૬.૩૦ સુધી ચાલુ રહેશે. તથા શનિવાર અને રવિવાર ના રોજ પણ ટેસ્ટ ટ્રેક આ જ સમયે કાર્યરત રહેશે.
આ ઉપરાંત અરજદારોની વાહન અને લાયસન્સ સંબંધિત કામગીરી આરટીઓ કક્ષાએથી એપ્રુવ થયા બાદ તેઓ ઍમપરિવહન અને ડીજીલોકર એપમાં ડિજિટલ ડોક્યુમેન્ટ જનરેટ કરી શકશે જે પોલીસ અને આરટીઓની એન્ફોર્સમેન્ટની કામગીરી માટે માન્ય ગણાશે.
કોરોના મહામારીને જોતા આરટીઓ કચેરીએ કારણ વગર ફક્ત પૂછપરછ માટે આવવાનું ટાળવું. કચેરીના ટેલીફોન નંબર ૦૨૭૪૨-૨૬૨૩૩૫ પર તમામ પ્રકારની ઇન્ક્વાયરી માટે સંપર્ક કરવા જણાવવામાં આવે છે.
એચ.એસ.આર.પી. ફિટમેન્ટ માટે ઓનલાઇન એપોઇન્ટમેન્ટ તથા ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરીને જ બપોરના ૦૩.૦૦ કલાક બાદ જ આરટીઓ કચેરીમાં આવવાનું રહેશે. તેમજ ટ્રાન્સપોર્ટ વાહનોનાં ફિટનેશની કામગીરી પાલનપુર સૂરમંદિર થીયેટર સામેના મેદાનમાં તા.૦૮/૦૬/૨૦૨૦ થી ચાલુ થશે. ઉપરાંત જણાવવાનુ કે ફિટનેસની કામગીરી માટે નીચે મુજબના ટેબલને અનુસરવાનું રહેશે જેથી બિનજરૂરી ભીડ ટાળી શકાય. તેમ પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રી પાલનપુર દ્વારા જણાવાયું છે.

ફિટનેસ માટે વાહનોના નંબર પ્લેટનો છેલ્લો આંકડો  તેની સામે ફાળવેલ તારીખ
છેલ્લા આંકડાનો નંબર ૧ અને ૨ હોય તો ૦૮, ૧૫, ૨૨-જૂન
છેલ્લા આંકડાનો નંબર ૩ અને ૪ હોય તો ૦૯, ૧૬, ૨૩-જૂન
છેલ્લા આંકડાનો નંબર ૫ અને ૬ હોય તો ૧૦, ૧૭, ૨૪-જૂન
છેલ્લા આંકડાનો નંબર ૭ અને ૮ હોય તો ૧૧, ૧૮, ૨૫-જૂન
છેલ્લા આંકડાનો નંબર ૯ અને ૦ હોય તો ૧૨, ૧૯, ૨૬-જૂન
તથા જિલ્લામાં અન્ય જગ્યાએ યોજાતા કેમ્પની માહિતી નીચે મુજબ છે જેમાં પણ ઉપરોક્ત ટેબલ મુજબની પધ્ધતિ અનુસરવાની રહેશે.

સમય તારીખ
સવારના ૧૦: થી બપોરના ૧:૦૦ સુધી બપોરના ૨:૩૦ થી ૬:૦૦ સુધી

ડીસા (હવાઈ પીલ્લર નવી કોર્ટની સામે, ડીસા-પાલનપુર હાઈવે)

ધાનેરા (થાવર હેલીપેડ, અનાપુર રોડ) ૮ જૂન થી ૧૨ જૂન

દિયોદર (રીલાયન્સ પેટ્રોલ પંપ પાસે, હાઈવે રોડ, દિયોદર)

ભાભર (સરકારી રેસ્ટ હાઉસ, રાધનપુર રોડ) ૧૫ જૂન થી ૧૯ જૂન

થરાદ (જૂની આર.ટી.ઓ. ચેકપોસ્ટ ની બાજુમાં, થરાદ-સાંચોર રોડ) ૨૨ જૂન થી ૨૬ જૂન

પાલનપુર સૂરમંદિરની સામેના મેદાનમાં ૮ જૂન થી ૨૬ જૂન

COMMENTS

नाम

01,16,02,39,03,23,04,31,05,240,06,4,07,190,08,61,09,93,10,28,11,36,12,3,13,43,14,29,15,10,16,5,17,11,18,63,19,177,20,2,21,403,22,4,23,1,24,1,25,12,26,78,27,10,28,4,29,10,30,1360,31,3,32,3,33,6,34,1,35,1,36,1,37,1,38,1,39,3,40,3,41,2,42,1,43,20,44,1,45,4,46,2,47,2,48,8,50,1,51,27,53,2,54,5,55,1,56,2,57,1,58,1,59,614,60,2,61,3,62,5,63,1,64,3,65,2,66,2,70,190,72,2,फिटनस,10,andra,5,Big Story,36,Bihar,77,Bollywood,9,Breaking News,27,business,7,Chhattisgarh,203,coronavirus,158,crime,20,Delhi,18,education,12,food news,8,Gadgets,1,Gujarat,239,haryana,29,himachal pradesh,659,jaunpur,561,Jharkhand,1215,Jharkhand 19,2,jyotish,16,law,1,Lockdown,226,madhya pradesh,498,maharashtra,17,MAHARASHTRA 51,22,maharastra,161,New Delhi,25,News,56,poem,1,politics,27,Pragati Media,3579,punjab,712,rajasthan,387,Real story,2,Religion,13,tecnology,10,Uttar Pradesh,1412,Uttrakhand,23,West Bengal,2,
ltr
item
Pragati Media : Hindi News, Breaking News, All India News: તા.૪ જૂનથી પાલનપુર આર.ટી.ઓ. કચેરીનું કામકાજ શરૂ થશે
તા.૪ જૂનથી પાલનપુર આર.ટી.ઓ. કચેરીનું કામકાજ શરૂ થશે
તા.૪ જૂનથી પાલનપુર આર.ટી.ઓ. કચેરીનું કામકાજ શરૂ થશે
https://1.bp.blogspot.com/-DABDwx0MVtw/XtiXWR-pSiI/AAAAAAAAXNQ/_Rv3wwZM0V4FWAn26_jUOk5ibpKCF2L_ACLcBGAsYHQ/s640/images%2B%25285%2529.jpeg
https://1.bp.blogspot.com/-DABDwx0MVtw/XtiXWR-pSiI/AAAAAAAAXNQ/_Rv3wwZM0V4FWAn26_jUOk5ibpKCF2L_ACLcBGAsYHQ/s72-c/images%2B%25285%2529.jpeg
Pragati Media : Hindi News, Breaking News, All India News
https://www.pragatimedia.org/2020/06/Government-karyalay-3-june-se-start.html
https://www.pragatimedia.org/
https://www.pragatimedia.org/
https://www.pragatimedia.org/2020/06/Government-karyalay-3-june-se-start.html
true
7652808033801587123
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Read This News Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy